KLÍČENÍ

Ječmen klíčí v plně automatizovaných pneumatických klíčírnách (nebo dle přání zákazníka na klasických humnech) po dobu 5 dnů
při teplotě 16 – 18°C.

Cíl:
v zrnu dochází k aktivaci a tvorbě enzymů
a uvolnění škrobových zrn.

VÝROBA SLADU

Stručný popis výroby sladu

MALTHOUSE


NEVER FAR AWAY FROM YOU     .