KVALITA

Dodržení jakostních požadavků a požadavků na zdravotní nezávadnosti nakupovaných ječmenů, vyráběných a expedovaných sladů je zajišťováno pomocí systému řízení jakosti. Tento systém byl vybudován a následně certifikován podle normy ISO 9001:2001. V období 2006 – 2007 došlo k jeho integraci s dalšími dvěma systémy řízení a to se systémem životního prostředí a systémem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tento Integrovaný systém řízení je od roku 2007 pravidelně certifikován podle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50 001, OHSAS 18001. V roce 2015 naše společnost zavedla systém GMP+ B2,B3 na výrobu a prodej sladového květu, který byl v červenci 2015 certifikován společností Bureau Veritas.

MALTHOUSE


NEVER FAR AWAY FROM YOU     .