VÝROBA SLADU

Stručný popis výroby sladu

VÝBĚR JEČMENE PĚSTOVANÉHO
NA NEJLEPŠÍCH PŮDÁCH

Tým našich odborníků při nákupu ječmene zaručuje dodržování agronomických postupů
a výběr vhodných jarních i ozimých odrůd sladovnického ječmene.

MALTHOUSE


NEVER FAR AWAY FROM YOU     .